Skip to content
Innovate Trust team members enjoying Pride Cymru

LGBTQIA+ Employee Network

Listen to the post

Our networks provide opportunities for people to connect, collaborate, and create positive change at Innovate Trust.

DNA recognises all forms of sexual and gender identity, aiming to be a safe and diverse space.

The network is also open to allies who want to become more educated in sexual and gender identity.

Gwrandewch i'r pôst

Rhwydwaith Gweithwyr LHDTCRA+

Mae ein rhwydweithiau yn darparu cyfleoedd i bobl gysylltu, cydweithio, a chreu newid cadarnhaol yn Innovate Trust.

Mae DNA yn cydnabod pob math o hunaniaeth rywiol a rhyw, gyda’r nod o fod yn ofod diogel ac amrywiol.

Mae’r rhwydwaith hefyd yn agored i gynghreiriaid sydd eisiau eu haddysgu mwy mewn hunaniaeth rywiol a rhyw.

Innovate Trust DNA Network logo
Innovate Trust logo